2% z dane
Darujte 2% z daní na podporu a rozvoj mládežníckeho basketbalu BK AŠK Lokomotíva Sereď.
Darovať 2% z dane
Harmonogram
30. 03. 2019 (Sobota)

 

Staršie minižiačky

10:00, 11:30 BK ZŠ Zvolen - BK Lokomotíva Sereď 

(ZŠ Nám. mládeže 17)

 

 

Facebook
Valné zhromaždenie AŠK Lokomotíva Sereď05.04.2018 printer

Vážení členovia - delegáti VZ, AŠK Lokomotíva Sereď

dovoľujem si Vám oznámiť, že zvolávam Valné zhromaždenie AŠK Lokomotíva Sereď (ďalej len "VZ") v termíne 19.4.2018 (štvrtok) so začiatkom o 18,30hod. V ŠH Sokolovňa.

 

Program rokovania

 

1. Prezentácia

2. Otvorenie VZ

3. Voľba pracovných komisií VZ

4. Schválenie programu rokovania

5. Schválenie správ o činnosti KRŠ, Klubu turistiky, Basketbalového klubu

6. Správa kontrolnej rady o hospodárení za rok 2017

7. Doplnenie stanov

8. Voľba prezidenta AŠK Lokomotíva Sereď na nasledujúce funkčné obdobie.

9. Voľba kontrolnej rady AŠK Lokomotíva Sereď na nasledujúce volebné obdobie.

10. Diskusia 

11. Prijatie uznesenia

12. Ukončenie zhromaždenia predsedajúcim

 

Teším sa na Vašu účasť.

S úctou

Pavol Skubeň

Prezident AŠK Lokomotíva Sereď