2% z dane
Darujte 2% z daní na podporu a rozvoj mládežníckeho basketbalu BK AŠK Lokomotíva Sereď.
Darovať 2% z dane
Harmonogram

17.11.2017 (piatok)

Staršie minižiačky

BK Lokomotíva Sereď - BK ŠKP 08 Banská Bystrica - 11:00, 12:30

(ŠH Sokolovňa)

Kadeti

BK Inter Bratislava - BK Lokomotíva Sereď - 12:15

(ŠH Mladosť)

18.11.2017 (sobota)

Žiačky

BK Lokomotíva Sereď - BO Spartak Myjava - 14:30, 16:00

(ŠH Sokolovňa)

Kadetky

BK Lokomotíva Sereď - BK AŠK Slávia Trnava "A" - 18:00

(ŠH Sokolovňa)

Starší minižiaci

BK Pezinok - BK Lokomotíva Sereď - 9:00, 10:30

(SOŠ Komenského)

Staršie minižiačky

BK AŠK Slávia Trnava - BK Lokomotíva Sereď - 9:00, 10:30

(ŠH Hajdóczyho)

Žiaci

B.S.C. Bratislava - BK Lokomotíva Sereď - 13:00,14:30

(ŠH Domkárska)

Kadeti

B.S.C. Bratislava - BK Lokomotíva Sereď - 16:00

(ŠH Domkárska)

19.11.2017 (nedeľa)

Kadetky

BK Lokomotíva Sereď - BK AŠK Slávia Trnava "B" - 10:30

(ŠH Sokolovňa)

Facebook
História

Vážení športoví priatelia!

         V roku 2016 si pripomíname neuveriteľných 50 rokov existencie Telovýchovnej Jednoty Lokomotíva Sereď, v súčasnoti AŠK Lokomotíva Sereď. Je to významné jubileum a kus histórie, nadšenia pre šport v našom meste. Zdieľalo ho za tie roky veľa dobrovoľníkov, ktorí svoj voľný čas venovali športu, výchove mládeže, zveľadovaniu dobrého mena TJ a AŠK Lokomotíva. Možno nespomenieme všetkých, ale určite im patrí obrovská vďaka za to, že ešte aj dnes môžeme robiť pod hlavičkou Lokomotívy to, čo nás baví a npĺňa.

Ako vlastne prišlo k jej vzniku, ktoboli tí, ktorí sa zaslúžili, že vošla do povedomia športovej verejnosti nielen v rámci mesta, okresu, západného Slovenska, ale aj Slovenska, Česko-Slovenska, ba jej členovia nás neraz úspešne reprezentovali aj v zahraničí.

Telovýchovná Jednota Lokomotíva Sereď bola založená na jeseň roku 1966, keď stál šport v Seredi na rázcestí. Blíži sa zánik TJ Slavoj Sereď a založenie TJ Hutník Sereď. Do tejto TJ mali namierené predovšetkým futbalisti, ale vtedy bola už Sereď známa aj ako basketbalové centrum. O tento šport však v TJ Hutník záujem nebol. A tak hŕstka funkcionárov, ktorým ležal na srdci osud basketbalu a ľahkej atletiky, hľadal východisko a našla ho.  Za pomoci seredských železničiarov a vďaka pochopeniu Správy východnej dráhy a aktívnej účasti Ing. Štefana Božgaia prichýlila nás rodina železničiarskych športovcov a na mape telovýchovných jednôt pribudla TJ Lokomotíva Sereď.

Z radov pracovníkov železničnej stanice Sereď stáli pri jej vzniku predovšetkým karol Kocún , Štefan Súdin, Emil Karel, Ladislav Veľký, z funkcionárov bývalej TJ Slavoj Sereď Ing. Štefan Božgai, PaedDr. pavol Krištofík, Mgr. Ján Kolný, MUDr. Pavol Záborský, Michal Bilka, Jozef Lehocký, JUDr. Michal Hudák, PhDr. Milan Lihan, Albert Kudela, z okresných telovýchovných funkcionárov Pavol Šimek, PaedDr. Ján Záborský, Mikuláš Melay, Marta Božgaiová a mnohí ďalší. Pomoc sme našli aj u seredských podnikov Cukrovar, Kávoviny, Slovenské pečivárne a Niklová huta Sereď.

Dnes funguje Tj Lokomotíva Sereď pod názvom Asociácia eportových klubov Lokomotíva Sereď a združuje tri športové kluby: klub rekreačného športu, klub turistiky a basketbalový klub

Vo funkcii predsedu TJ a AŠK sa doteraz vystriedali Karol Kocún, Emil Karel, Eduard Krivosudský, Mgr. Dalimír Pavelka a Pavol Skubeň, vo funkcii tajomníka PaedDr. Pavol Krištofík, Mgr. Ján Kolný a Albert Kudela.

Športový stánok AŠK Lokomotívy Sereď, Sokolovňu sa v roku 2013 po dlhých rokoch podarilo pretvoriť na krásny športový stánok tak pre členov AŠK Lokomotívy Sereď, ako aj širokú verejnosť mesta Sereď. AŠK Lokomotíva Sereď po dohode s mestom, mu odpredala rozostavanú budovu s telocvičňou. Mesto rekonštrukciu Sokolovne dokončilo a dalo ju do užívania AŠK Lokomotíva Sereď na dobu 50 rokov. 

Našim želaním je, aby aj tých ďalších 50 rokov bolo naplnených úspešnou športovou aktivitou, aby aj po našej genrácii ostali len tie najrakjšie spomienky, aké dala LOKOMOTÍVA za uplynulých 50 rokov nám všetkým.

                                                                         Pavol Skubeň                                                                                                      prezident AŠK Lokomotíva Sereď

 

Predstavme si jednotlivé športové kluby a ich históriu              

Klub rekreačného športu AŠK Lokomotíva Sereď

K zakladajúcim oddielom TJ Lokomotíva Sereď - ľahkej atletiky a basketbalu - pribudol v roku 1977 aj odbor základnej telesnej výchovy (ZTV). Jeho názov sa neskoršie zmenil na základnú a rekreačnú telesnú výchovu (ZRTV) a následne na rekreačnú telesnú výchovu a šport (RTVŠ). Od vzniku AŠK Lokomotíva Sereď má názov klubu rekreačného športu (KRŠ). Hoci sa názvy odboru menili, jeho ciele boli vždy rovnaké.Cieľom rekreačného športu je pravidelným cvičením prispievať k všestrannému rozvoju osobnosti cvičencov, osvojovať si pohybové zručnosti, ich rozvojom prispievať k uprevňovaniu zdravia, k udržiavaniu a zlepšovaniu pracovnej výkonnosti, krelaxácii a športovému vyžitiu sa.Program KRŠ tvorí otvorený systém telovýchovných a športových činností, ktoré sú inovované podľa záujmov cvičencov, ponúka záujemcom výber primeraných pohybových aktivít, aby sa mladý organizmus rozvíjal a ustarších sa jeho funkcie udržiavali na optimálnej úrovni. Začiatky odboru ZTV súspojené s menom Evy Knížovej, ktorá zorganizovala skupinu asi dvadsiatich žien, ktoré začali pravidelne cvičiť v telocvični TJ Lokomotíva - Sokolovni. Pani Knížová bola v tom čase už skúsená cvičiteľka, pôsobila ako okresná vedúca spartakiádnych skladieb žien. Na jar, v lete a na jeseň sa schádzali i na štadióne, kde sa venovali kondičnému behu. Napriek tomu, že väčšina cvičeniek mala aj svoje rodinné povinnosti, vedeli si nájsť čas a niekoľkokrát do roka sa vybrali po sobotách na turistické vychádzky a pochody. Podmienky na cvičenie neboli ružové, ale neodradila ich ani nevykúrená telocvičnňa a zúčastnili sa v rokoch 1980 a 1985 v rámci Československých spartakiád vystúpení v Prahe na Strahove. 

Od januára 1985 sa vďaka pochopeniu riaditeľstva ZŠ Sídlisko IV (terjašia ZŠ J. Fándlyho) schádzali v jej telocvični, kde mali pre svoju činnosť lepšie podmienky.

Za bohatú činnosť odboru treba poďakovať najmä Eve Knížovej , ktorá sa jedenásť rokov starala o regeneráciu psychických a fyzických síl svojich cvičeniek. V roku 1988 odovzdala žezlo Elene Paštékovej, ale cvičiť neprestala.

Pod vedením Eleny Paštékovej pokračovala činnosť odboru so zameraním na prípravu cvičeniek na Celoštátnu spartakiádu 1990. Vzhľadom na udalosti v novembri 1989 a zmeny v politickom vývoji, táto sa neuskutočnila, čo viedlo k zániku aktívnej činnosti jeho ženskej zložky.

V roku 1987 sa k ženám pripojili i muži, ktorí sa pravidelne dva razy do týždňa schádzali počas školského roka pod vedením Tomáša Weissa a Dalimíra Pavelku v telocvični obchodnej akadémie, kde sa venovali predovšetkým basketbalu a počas letných prázdnin využívali volejbalové ihrisko v autocampingu. Svoju činnosť obohatili viacerými basketbalovými stretnutiami a turnaji v rámci mesta a okresu. Stretli sa aj so svojimi poľskými rovesníkmi z Vroclavi a Tarnowa, ktorých privítali aj v Seredi. Vzhľadom na dobré výsledky v priateľských stretnutiach a na turnajoch sa muži rekreačného basketbalu preorientovali na súťažný basketbal. Vrokoch 1995 - 1998 štartovali v oblastnej súťaži mužov - skupine Západ, kde dosahovali dobré výsledky. Po troch rokoch poklesol záujem o súťažný basketbal a muži sa vrátili k rekreačnému športovaniu. Počas letných prázdnin sa členovia odboru venovali volejbalu a nohejbalu.

V roku 2007 v rámci basketbalového oddielu vzniklo družstvo mužov, do ktorého prešla časť mladších členov nášho odboru, aby sa vneovali súťažnému basketbalu. Ostatní členovia sa preorientovali na hranie nohejbalu, ktorému sa venujú aj v súčasnosti. Schádzajú sa 2-3 krát do týždňa. Počas školského roka využívajú ŠH Sokolovňa a ZŠ J.A. Komenského. V letných mesiacoch využívajú ihrisko s umelým povrchom na ZŠ J.A. Komenského. Od roku 2007 organizuje KRŠ každoročne Vianočný nohejbalový turnaj. Okrem neho od roku 2010 organizujeme pravidelne Memoriál P. Fiama, J. Mitasa a F. Androvicsa. Zúčastňujeme sa aj na turnajoch mimo Serede - na medzinárodnom nohejbalovom turnaji v Terchovej, kde štartujú zahraničné družstvá z Poľska a Českej republiky; na turnajoch na Duchonke, Šúrovciach a Veľkej Mači. Na uvedených turnajoch sa pravidelne zúčastňujeme s 3 - 4 družstvami, pričom každé tvoria štyria hráči. Sekcia basketbalu sa pravidelne stretávala každú nedeľu v ŠH Sokolovňa, kde sa venovali svojej obľúubenej hre.

Na trvalej dobrej činnosti KRŠ sa podieľali Eva Knížová, Elena Paštéková, Tomáš Weiss, Dalimír Pavelka, Ján Halabrín, Mário Pisár, a Richard Kamenský. Rekreačnému futbalu sa venovali Tibor Krajčovič a Marek Lovecký.

Klub rekreačného športu je platným článkom AŠK Lokomotíva Sereď a svojou športovou činnosťou prispieva k zdravému spôsobu životu mládeže ako i skôr narodených občanov mesta Sereď.

Oddiel ľahkej atletiky TJ Lokomotíva Sereď                                               

Oddiel ľahkej atletiky patrí spolu s basketbalovým k zakladajúcim oddielom novovzniknutej TJ Lokomotíva Sereď.Prešli do nej po rozpade TJ Slavoj Sereď. Umožnilo im to pokračovať v činnosti na nadviazať na úsilie jedného z priekopníkov seredskej ľahkej atletiky Pavla Krištofíka, ktorý v 60. rokoch pôsobil ako riaditeľ jednej z miestnych základných škôl. BOl to práve on, ktorý sa ako skúsený funkcionár, pôsobiaci v okresných, krajských, slovenských i československých telovýchovných a ľahkoatletických štruktúrach zaslúžil o vytvorenie podmienok pre organizovanú činnosť ľahkej atletiky. Veľkým prínosom pre činnosť oddielu bol príchod bývalých atlétov Štefana Hoštáka a Alexandra Šimáka v 70. rokoch. Zamerali sa predovšetkým na prácu so žiakmi základných a stredných škôl a vďaka ich mravenčej práci prudko stúpala výkonnosť našich atlétov, ktorí sa začali presadzovať aj v celoštátnych súťažiach.

Medzi najúspešnejších patrili Ľ. Javor, J. Sojka, Z. Bálintová, súrodenci Vaškovci, Šimaškovci, Psotovci, M. Mandáková, J. Bíro, L. Fabo, M. Hečko, a M. Polaček. Ich zásluhou v r. 1983 vznikol Beh oslobodenia mesta Sereď, ktorý sa v neskorších rokoch premenoval na Beh pre zdravie a Š. Hošták založil Memoriál Teodora Ševečku, ktorý prežil až do súčasnosti a koná sa ako atletický trojboj pre žiakov základných škôl.Veĺkú nádej vkladali atléti do vybudovania nového štadióna s aľahkoatletickou dráhou. Ich predstavy sa nenaplnili, mali veľké problémy s používaním šatní a sociálnych zariadení, o údržbu zariadení sa museli starať sami a za úpravu dráhy museli platiť Nakoniec boli zlikvidované sektory pre skoky a bola zrušená ľahkoatletická dráha a na jej mieste vznikli tenisové kurty. Pomoc prišla zo strany ZŠ J. A. Komenského ul., kde atléti našli svoj nový stánok, vďaka čomu mohli vo svojej činnosti pokračovať.

Alexander Šimák pre nástup do nového zamestnania musel v roku 1993 svoju trénerskú a funkcionársku činnosť ukončiť, všetka ťarcha zostala na pleciach Štefana Hoštáka, čo malo za následok zánik oddielu ľahkej atletiky pri TJ Lokomotíva Sereď

Turistický klub, AŠK Lokomotíva Sereď

Od roku 1980 vedie Turistický klub Bohuslav Láštic spolu s manželkou Zuzanou. Členskú základňu TK tvoria prevažne študenti Gymnázia Sereď. V rámci pešej turistiky, ktorá tvorí hlavnú náplň oddielu, sa členovia zúčastňujú turistických akcií, chodievajú pravidelne do blízkych pohorí ako sú Trríbeč, Biele Karpaty, Považský Inovec, Malé Karpaty. Okrem toho sa uskutočňuje aj mnoho podujatí v Pieninách, Roháčoch a Malej Fatre. V spolupráci s trnavskými horolezcami každý rok robí turistický oddiel, základný horolezecký výcvik na cvičných skalách - Havranica. Počet členovv posledných rokoch je stabilne okolo 15. Celkovo sa javí spokojnosť našich turistov s pripravenými akciami, turistický oddiel je samozrejme otvorený novým členom, a tak im dať možnosť spoznávať krásy SLOVENSKA.

Basketbalový klub AŠK Lokomotíva Sereď

Organizovaný basketbal v Seredi začal písať svoju históriu v roku 1957 v rámci TJ Slavoj Sereď a na jeho založení mal zásluhu Ján Kolný, ktorý v tom čase pôsobil ako pedagóg na Gymnáziu Sereď (vtedy Jedenásťročnej strednej škole Sereď). V roku 1966 sa basketbalový oddiel stáva súčasťou TJ Lokomotíva a odvtedy úspešne reprezentuje novú TJ a mesto Sereď. Už v sezóne 1966/67 si starší dorastenci pod vedením Alberta Kudelu vybojovali postup do dorasteneckej ligy. O tento úspech sa zaslúžili hráči Džugas, Schmidt, M. Turóci, J. Sečeň, D. Nytrai, Š Kramár, J. Hudák, Kotúček, Štefanec, Kollárik a Trnka. Po dvojročnom úspešnom účinkovaní v dorasteneckej lige bolo družstvo pre nedostatok hráčov areorganizáciu v oddiele rozpustené. V roku 1969 družstvo žien absolvovalo prvý zahraničný zájazd do Viedne na pozvanie vtedajšieho majstra Rakúska Union Fireston Wien, za ktorý štartovala naša odchovankyňa Adriana Bilíková - Biermaierová. V roku 1970 sa stali minibasketbalisti TJ Lokomotíva Sereď majstrami Slovenska a po víťazstve nad majstrom Čiech TJ Tatran Kostelec nad Černými lesy získali hráči Karmažín, Ferenc, Takáč, Krivošík, Kubačka, Hodúr, Lukáčik, Prešnajder, Gála, Roľník, Filo, Meszáros, Cehlárik, Tóth a Lagovský pod vedením Jaroslava Hrušovského titul majstra Česko - Slovenska. Hracie obdobie 1970/71 bolo úspešné aj pre staršie dorastenky. Kolektív hráčok Králiková, Kurucová, Gašparíková, Filová, Gajdošová, Tomečková, Harmatová, Pišelyová, Eliášová, A. Hričovská, Petrášová a K. Scherhauferová pod vedením trénera Milana Lihana a vedúceho družstva Jozefa Džugasa si 2. miestom v dorasteneckej lige vybojovalo postup na majstrovstva ČSSR do Karlových Varov, kde obsadilo 6. miesto. Nasledujúca sezóna bola úspešná aj pre ml. dorastenky, ktoré pod vedením trénerov Jozefa HOrvátha a Milana Štefanca si 2. miestom na SLovensku vybojovali postup na majstrovstvá Česko - Slovenska do Prahy, získali 5. miesto. V tomto období sa s družstvami mladších a starších dorasteniek Lokomotívy Sereď pravidelne stretávame na najvýznamnejších domácich mládežníckych turnajoch - Vianočnom turnaji v Prahe a Pohári oslobodenia Bratislavy.

Pri ZŠ Sereď, Komenského ul. vzniklo 1.9.1972 Školské športové stredisko mládeže, ktoré viedol Albert Kudela. Dievčatá a chlapci majú za sebou nemálo úspechov. mladšie žiačky (teraz minibasketbalistky) zvíťazili v majstrovstvách kraja v rokoch 1974, 1975, 1982, 1983 a 1991, 2. miesto obsadili deväťkrát, na majstrovstvách Slovenska boli tretie v roku 1975 a 1991, štvrté v roku 1974 a siedme v roku 1977. Staršie žiačky zvíťazili v krajských majstrovstvách osemkrát, šesťkrát boli druhé, na majstrovách Slovenska obsadili 2. miesto v roku 1974, 1975, 1981 a 1993, tretie boli v roku 1979 a 1994. Žiaci štartovali na majstrovách Slovenska dva razy - v roku 1976 sa umiestnili na siedmom a v roku 1977 na piatom mieste.

V minulosti boli hráči a hráčky zaraďovani do družstiev podľa školských rokov (teraz podľa kalendárnych rokov). Súťažilo sa iba v dvoch kategóriách. Mladšie žiactvo (t.č. minibasketbalisti) tvorili žiaci 5. a 6. ročníkov, staršie žiactvo žiaci 7. a 8. ročníkov ZŠ.

Viaceré odchovankyne nášho oddielu obliekali dresy prvoligových oddielov: Adriána Bilíková - Biermaierová Slovana Bratislava ChZJD, rakúskych a francúzskych klubov, MartaTanušková, Eva Medovraská - Postrková a Jozefína Kozová - Brezíková Lokomotívy Bratislava, Eva Králiková - Sabová Slovana Bratislava, martina godályová - Vrťová Slávie PF Banská Bystrica, MBK a SCP Ružomberok a Gambrinus Brno, Bronislava Borovičková Slovan Bratislava, USK Praha, MBK Sopron, SK Sokol Hradec Králové, Seat Foton Gyor, Unpek UKF Nitra, Alena Kalinayová - Hudáková, Iveta Koštrnová a  Andrea Horská - Vanková Slávie PF Banská Bystrica, Zuzana Javorová - Stejskalová BK Istrobanka Bratislava, Darina Hančinová - Vydarená BK Inpek UKF Nitra a ŽBK Levice, Eva Sabová - Prekopová Slovan Bratislava, Simona Krivosudská BK Petržalka, v súčasnosti Michaela Sedláčková hrá za Slovan Bratislava. Z odchovancov sme sa pod ligovými košmi stretli s Petrom Bílikom v Slovane Bratislava a v rakúskych prvoligových celkoch, ľubomír Krivošík hral za Inter Bratislava a Baník Cígeľ Prievidza, Lukáš Sečeň za BK Pezinok. V kategórii žien Adriána Bíliková - Biermaierová obliekala reprezentačné dresy Česko - Slovenska a Rakúska, Martina Godályová Česko - Slovenska a Slovenska a Bronislava Borovičková Slovenska. V juniorskej reprezentácii štartovali Monika Gajdošová - Belajová, Jozefína Kozová - Brezíková a Mária Kukučková - Majerčíková, v kategórii kadetiek Andrea Horská - Vanková. Eva Sabová - Prekopová v družstve kadetiek SR (ME vo Wladislawowe, Poľsko - 1995 - 10. miesto) a na 4. MS junioriek v Natale v Brazílii v roku 1997, kde Slovensky obsadili 2. miesto.

Martina Godályová, odchovankyňa seredského basketbalu, je najúspešnejšou reprezentantkou Lokomotívy. Slovensko reprezentovala na ME 1999 v Poľsku, 2001 vo Francúzsku, na MS v Austrálii v roku 1994, kde sa Slovenky umiestnili na 5. mieste a na OH v Sydney v roku 2000, kde skončili siedme. Získala dva federálne tituly majstra Československa a osem titulov majstra Slovenska s MBK Ružomberok a dva tituly majstra Česka s Gambrinusom Brno. S SCP Ružomberok dva razy zvíťazila v Európskej lige, osemkrát štartovala vo FianlFour Európskej ligy FIBA, podieľala sa na 3. mieste družstva SCP Ružomberok na turnaji Golden Cup - neoficiálnych majstrovstvách sveta klubov v brazílskej Lodrine v roku 1998.

Určite treba spomenúť aj úspechy Bronislavy Borovičkovej, ktorá tiež basketbalovo vyrastala v Seredi. Ako 15-ročná odišla do Bratislavy, kde za Slovan hrala v rokoch 1995 - 2002. Potom skúsila aj zahraničný basketbal - pôsobila v USK Praha (2003 - 2004), SK SOkol Hradec Králové (2006 - 2007) a Seat Foton Gyor (2007 - 2010). Skúsila ako chutí Euroliga a Eurocup, aby sa na záver hráčskej kariéry vrátila na SLovensko do Inpek UKF Nitra a tu v sezóne 2010/2011 ju aj ukončila. Od mládežníckych rokov bola členkou slovenskej reprezentácie SR na ME junioriek v tureckej Burse v roku 1998, získala striebornú medailu. Tri razy štartovala na ME žien  - v roku 2001 vo Francúzsku (8. miesto), 2003 v Grécku (7. miesto) a v roku 2009 v Lotyšsku (8. miesto). Broňa je príkladom, ako sa z úspešného športovca stane aj úspešný manažér, v súčasnosti pôsobí ako generálna manažérka v extraligovom ženskom klube Piešťanské Čajky.

Milan Lihan, ktorý priviedol seredské ženy do druhej najvyššej súťaže vo vedajšom Česko - Slovensku - Slovenskej národnej ligy, pôsobil aj ako tréner junioriek Slovenska a Česko - Slovenska. Spolupodieľal sa na zisku zlatých medailií na majstrovstvách Európy junioriek v španielskom Vigu  roku 1975 a na zisku bronzových medailí v bulharskom Chaskove v roku 1977. V roku 1980 viedol národné družstvo kadetiek, ktoré obsadilo 5. miesto na ME v maďarskom Pécsi.

Nemožno zabudnúť ani na našich rozhodocov. Prvým, ktorý viedol zápasy v najvyššej súťaži bol Dalimír Pavelka a v súčasnosti Peter Macura. Dalimír Pavelka po dovŕšení vekového limitu pre rozhodovanie v extralige pôsobil ako technický komisár SBA v zápasoch najvyššej súťaže. Stojí za zmienku, že spolu s Tomášom Weissom, ktorý pískal v najvyšších slovenských súťažiach aj v súčasnosti chodia rozhodovať zápasy v regionálnych súťažiach v Dolnom Rakúsku. Zmladých rozhodcov sa v zápasoch celoslovenských súťažiach predstavia Jakub Čomaj, Rastislav Jančár, Jozef Kojš ml., Juraj Mihálik v minulosti Jaroslav Kučera a František Smolinský.

V rokoch 1991 - 1996 sa pozornosť sústreďuje na účinkovanie v krajských súťažiach, kde jednotlivé družstvá dosahovali dobreé výsledky. Staršie dorastenky v r oku 1992 postúpili do dorasteneckej ligy. Sezóna 1993/94 bola najúspešnejšia v novodobej histórii. Pod trénerskou taktovkou Evy Sabovej naše mladšie dorastenky získali strieborné medaily na majstrovstvách SR. O tento úspech sa zaslúžili hráčky Bernardová, Brezíková, Borovičková, Gavorníková, Hudáková, Krajčovičová, Králiková, Macurová, Planková, Sabová a Šmátralová. V tomto hracom období družstvo starších žiačok obsadilo v žiackej lige 3. mieste, čo potvrdilo, že kvali práce s družstvami v mladších kategóriách napreduje. V nasledujúcej sezóne sme sa neprihlásili do 2. ligy žien a tak ženy štartovali v krajskej súťaži. Po prekvapivo dobrých výsledkoch sme začali uvažovať o návrate do vyššej súťaže. V kvalifikácii sa nám podarilo do nej postúpiť. oddiel reprezentovali aj ďalšie kolektívy. Juniorky sa v lige umiestnili na 5. mieste, kadetky zvíťazili v krajskom majstrovstve a staršie žiačky postúpili do žiackej ligy. V nasledujúcom hracom období obnovilo po 27 rokoch svoju činnosť aj družstvo mužov, ktoré v regionálnej súťaži obsadilo 6. miesto.

V dievčenskom a ženskom basketbale sme nadviazali na úspešnú predchádzajúcu sezónu. V tomot období sa na trénerských postoch v klube vystreidali ALbert Kudela, Tibor Krajčovič ml., a Eva Sabová. Z hráčok treba spomenúť Kovaáčikovú, jurkovú, kapošovú, Krajčovičovú, javorovú, Ďuricovú, Vojtechovú, Klempererovú. Mikulcovú a Lášticovú.

Vo funkcii predsedov basketbalového oddielu sa vystreidali Ján Kolný, Imrich Valach, Juraj Dikyj, Albert Kudela, Ján Schiffer, tomáš Weiss, Jozef Kapoš, marián Sabo, Jaroslav Čomaj, Jolana Čomajová, Vladimír Ujlacký, Jozef Kojš st., Dagmar Novomestská, Miroslav Sedláček, Roman Pekarík, Richard Kamenský, Marián Majerník.

Ako tréneri  pri rôznych družstvách basketbalového oddielu TJ Lokomotíva Sereď doteraz pôsobili Ján Kolný, Albert Kudela, Milan Lihan, Milan Štefanec, Jozef Horváth, tibor Krajčovič st., Jaroslav Hrušovský, Viera Medovrská, marta Hrušovská, František Eret, Ivan Kontšek, Miroslav Polák, František Smolinský, Tomáš Weiss, Jozef Kapoš, Ján Schiffer, Eva Sabová, jaroslav Čomaj, Jolana Čomajová, Ľudmila Lukáčová, Jozef Miškeje, Miloš Mičáni, Pavol Baranovič, Tibor Krajčovič ml., Norbert Kalinay, Roman Grill, Eva Lámalová, Oľga Godályová, Darina Nagyová, Radovan Vančo, Peter Macura, Richard Kamenský, Martin Bosý, Martin Lámala a Juraj Adamčík. Ako funkcionári a vedúci Dušan Pavlis, Jozef Džugas, pavol Plevza, Vladimír Paštéka, Zdenko Lehocký, DUšan Turóci, Jozef Sečeň, Jaroslav Kučera, peter Kuchynka, Juraj Lukovič, Miroslav Schiffer, Alexander Magyar, Ján Králik, Jozef Grill.

Časom sa basketbal v rámci AŠK Lokomotíva Sereď rozdelil na mužskú zložku - MBK a ženskú zložku - ŽBK. V tomto období dosahovali najmä v kategóriách minibasketbalu a žiactva družstvá Lokomotívy veľmi dobré výsledky a pravidelne štartovali na majstrovstvách  Slovenska. Chlapci pod vedením Jolany Čomajovej, Romana Pekaríka, Martina Bosého a dievčatá s trénermi Jozefom Kapošom, Tiborom Krajčovičom ml., Richardom Kamenským a Martinom Bosým zaznamenali významné úspechy na úrovni kraja, Slovenska i v zahraničí.

Z chlapčenských družstiev na majstrovstvách SR sa v sezóne 2004/05 starší žiaci umiestnili na 6. mieste; v hracom období 2005/06 mladší žiaci na 3. mieste, starší minižiaci na 2. mieste, mladší minižiaci na 5. mieste; v hracom období 2006/07 mladší žiaci na 4. mieste, mladší minižiaci na 3. mieste; v sezóne 2007/08 starší žiaci na 2. mieste, starší minižiaci na 5. mieste, mladší minižiaci na 4. mieste; 2008/09 mladší žiaci na 4. mieste, starší minižiaci na 6. mieste; 2009/10 mladší žiaci na 6. mieste; 2010/11 mladší minižiaci na 6. mieste; 2011/12 starší minižiaci 6. miesto, mladší minižiaci 2. miesto; v sezóne 2012/13 mladší minižiaci 2.miesto; 2013/14 mladší žiaci 3. miesto; 2014/15 žiaci 2. miesto a 2015/16 starší žiaci 3. miesto.

Z dievčenských družstiev sa na majstrovstvách Slovenska v hracom období 2004/05 mladšie žiačky umiestnili na 6. mieste; v sezóne 2005/06 mladšie minižiačky na 5. mieste, staršie žiačky na 6. mieste; v hracom období 2006/07 mladšie žiačky na 2. mieste; v sezóne 2007/08 žiačky na 3. mieste; v hracom období 2008/09 staršie žiačky na 2. mieste; v sezóne 2011/12 žiačky na 7. mieste; v hracom období 2013/14 žiačky na 4. mieste a v sezóne 2014/15 staršie žiačky na 4. mieste.

V roku 2011 muži pod vedením Richarda Kamenského postúpili do 1. ligy a v prvom ročníku svojho účinkovania obsadili 13. miesto. V ďalšej sezóne si toto umiestnenie zopakovali a v nasledujúcej o jedno miesto vylepšili. V hracom období 2014/15 skončili muži na 9. priečke a len tesne im unikol postup do prvej osmičky. Vo svojej poslednej sezóne obsadili muži 13. mieste a pre súťažné obdobie 2016/2017 sa rozhodli štartovať v 2. lige.

V súčasnosti máme v reprezentačných družstvách ročníkov narodenia 2000 a 2001 viacero chlapcov a dievčat. Z nich na ME hráčov do 16 rokov reprezentoval SR Matúš Skubeň.

Zaznamenali sme úspechy aj v rýchlo sa rozvíjajúcom basketbale 3x3. Na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta Slovensko pod vedením ústredného trénera mládeže SBA Richarda Kamenského reprezentovali hráčky nášho klubu Michaela Sedláčková, Lucia Mrvová a Monika Krajčovičová.

Klub sa v súčasnosti snaží angažovať kvalitných trénerov a kladie dôraz na výchovu talentovanej mládeže a reprezentantov. Samozrejme je s tým spojený aj rozvoj osobnosti mladého človeka zameraný na prekonávanie cieľov, disciplínu, pozitívny prístup k štúdiu, športu a spoločnosti. Veríme, že nám to raz mládež vráti v podobe úspešných športovcov alebo manažérov, ktorí budú schopní v budúcnosti niečo urobiť pre klub a pre AŠK Lokomotíva Sereď.

Je veľa tých, ktorí sa podieľali na dobrom mene Lokomotívy či už ako funkcionári, tréneri, či radoví členovia. Všetkým patrí poďakovanie a tým terajším treba zaželať, aby sa im v práci darilo aspoň tak, ako ich predchodcom.