Zoznam dokumentov

Názov Dátum Stiahnuť
Žiadosť o prijatie za člena AŠK Lokomotíva Sereď 09.09.2022 Stiahnuť (PDF, 228 B)
Príspevky na športovú činnosť BK Lokomotíva Sereď 23.09.2022 Stiahnuť (PDF, 229 B)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2022 16.01.2023 Stiahnuť (PDF, 230 B)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej čínnosti 16.01.2023 Stiahnuť (PDF, 229 B)