Súpiska hráčov

Poradové číslo Meno Priezvisko
1 Alan Babindai
2 Patrik Bučko
3 Patrik Chatrnúch
4 Adam Danihlík
5 Jakub Gavora
6 Tomáš Hašuk
7 Patrik Hrdlovič
8 David Hubinák
9 Adam Javor
10 Lukáš Kalinay
11 Dominik Kmeť
12 Michal Masaryk
13 Samuel Nagy
14 Lukáš Orgoník
15 Lukáš Perička
16 Timotej Radošovský
17 Tomáš Slovák
18 Adam Svrbický
19 Kristián Szilvási
20 Gia Bao Truong CHi
21 Nathan Valencín
22 Patrik Vido
23 Nenad Szeby
Tréner Matej Grill