Asociácia Športových Klubov


AŠK (Asociácia Športových Klubov) je združenie športových klubov, ktoré sa skladá z troch členov: Basketbalový Klub Lokomotíva Sereď, Klub turistiky a Klub Rekreačného Športu.

Prezident AŠK
Marián Majerník
Tel.: +421 905 463 027
Mail: prezident@lokosered.sk

Viceprezident AŠK
Martin Bosý
Tel.: +421 917 128 507
Mail: viceprezident@lokosered.sk

Člen prezídia AŠK
Albert Kudela
Tel.: +421 908 458 831

Člen prezídia AŠK
Bohuš Láštic
Tel.: +421 908 347 232Zloženie výboru KRŠ:Predseda
Albert Kudela

Podpredseda
Tomáš Weiss

Člen za sekciu basketbalu
Vladimír Domaracký

Člen za sekciu nohejbalu
Dalimír Pavelka


Tréningy - sekcia basketbalu
nedeľa - 18,00 - 19,00 hod

Tréningy - sekcia nohejbalu
streda - 19,30 - 21,00 hod.
piatok - 19,30 - 21,00 hod.
nedeľa - 9,30 - 11,00 hod.Klub turistiky


Predseda
Bohuš Láštic