Darujte 2% zo zaplatenej dane a podporte AŠK Lokomotíva Sereď!


Náš klub má aj tento rok možnosť získať finančné prostriedky vďaka Vašej pomoci. Darujte nám 2% zo zaplatenej dane a pomôžte tak našim športovcom zabezpečiť kvalitnejší tréningový proces.

Každý občan - fyzická osoba (FO), alebo firma - právnická osoba (PO) môže venovať 2% z odvedených daní za rok 2023 v prospech AŠK Lokomotíva Sereď.

Postup na poukázanie 2 % z dane:
1. FO a PO, ktorá si podáva daňové priznanie sama, vyplní priamo v DP, v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, údaje nášho klubu.

Potrebné údaje:
IČO: 31822037
Obchodné meno: Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď

2. FO, ktorá je zamestnaná:

a) požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (do 15.2.2024),
b) vyplní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO,
c) najneskôr do 30. apríla 2024 pošle/doručí potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie daňovému úradu v mieste svojho bydliska alebo ktorémukoľvek trénerovi v klube, resp. do schránky na ŠH Sokolovňa.


Ďakujeme.

TLAČIVÁ:
VYHLÁSENIE

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE