2% z daní na podporu a rozvoj mládežníckeho basketbalu BK AŠK Lokomotíva Sereď


BK AŠK Lokomotíva Sereď má možnosť získať vďaka vašej pomoci financie na rozvoj nášho klubu. AŠK Lokomotíva Sereď je v zozname prijímateľov 2% z dane za rok 2020.Každý občan - fyzická osoba (FO), alebo firma - právnická osoba (PO) môže venovať 2% z odvedených daní za rok 2020 v prospech AŠK Lokomotíva Sereď.

Postup pre fyzické osoby
1. rodič (priateľ , fanúšik), ktorí sú zamestnaní, teda majú príjem zo závislej činnosti, v prevažnej väčšine im daň robí ich zamestnávateľ (mzdová účtovníčka).
- požiadajú mzdovú účtovníčku o potvrdenie o odvedení dane (mzdové účtovníčky vedia o tom tlačive)
- na základe potvrdenia od mzdovej účtovníčky vyplnia Vyhlásenie
- obidve tlačivá je možné odovzdať osobne, alebo zaslať poštou priamo na daňový úrad alebo je možné doručiť obe tlačivá do schránky na ŠH Sokolovňa.

2. Ak si rodič (priateľ , fanúšik) robí daňové priznanie robí sám, platí rovnaký postup, len to dávajú do daňového priznania. Všetky potrebné údaje sú v tlačive.


Potrebné údaje:
IČO: 31822037
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď
Sídlo: M.R. Štefánika 2997, 92601 Sereď


Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane:

• 30. Apríl 2020 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane). Darovaním finančných prostriedkov z Vašich zaplatených daní podporíte basketbal detí a mládeže, organizáciu mládežníckeho tréningového procesu, športových turnajov a iných podujatí BK AŠK Lokomotíva Sereď.

• 31. marec 2021 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.


Sľubujeme, že s finančnými prostriedkami naložíme efektívnejšie a užitočnejšie ako keby by mali ostať v štátnom rozpočte.

TLAČIVÁ:
VYHLÁSENIE

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE