2% z daní na podporu a rozvoj mládežníckeho basketbalu BK AŠK Lokomotíva Sereď


BK AŠK Lokomotíva Sereď má možnosť získať vďaka vašej pomoci financie na rozvoj nášho klubu. AŠK Lokomotíva Sereď je v zozname prijímateľov 2% z dane za rok 2019.Každý občan - fyzická osoba (FO), alebo firma - právnická osoba (PO) môže venovať 2% z odvedených daní za rok 2019 v prospech AŠK Lokomotíva Sereď.

Postup pre fyzické osoby
1. rodič (priateľ , fanúšik), ktorí sú zamestnaní, teda majú príjem zo závislej činnosti, v prevažnej väčšine im daň robí ich zamestnávateľ (mzdová účtovníčka).
- požiadajú mzdovú účtovníčku o potvrdenie o odvedení dane (mzdové účtovníčky vedia o tom tlačive)
- na základe potvrdenia od mzdovej účtovníčky vyplnia Vyhlásenie
- obidve tlačivá zanesú svojmu trénerovi

2. Ak si rodič (priateľ , fanúšik) robí daňové priznanie robí sám, platí rovnaký postup, len to dávajú do daňového priznania. Všetky potrebné údaje sú v tlačive.

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane:

• 30. Apríl 2019 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane). Darovaním finančných prostriedkov z Vašich zaplatených daní podporíte basketbal detí a mládeže, organizáciu mládežníckeho tréningového procesu, športových turnajov a iných podujatí BK AŠK Lokomotíva Sereď.

• 31. marec 2020 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.


Sľubujeme, že s finančnými prostriedkami naložíme efektívnejšie, transparentnejšie a užitočnejšie ako by mali ostať v štátnom rozpočte.

TLAČIVÁ:
VYHLÁSENIE

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE


Postup pre právnické osoby:

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 31822037
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď
Ulica: M.R.Štefánika
Číslo: 2997
PSČ: 92601
Obec: Sereď
4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.