Hlavní tréneri
Karin Henčeková

Trénerka:
Mladší mini žiaci U11

Asistentka trénera:
Starší mini žiaci U12

Email: hencekovak@gmail.com
Tel.: 0944 511 677

Martin Bosý

Šéftréner BK Lokomotíva Sereď
Tréner:
Kadetky U17

Email: martin.bosy@zoznam.sk
Tel.: 0917 128 507

Matej Grill

Tréner:
Starší žiaci U15
Mladší žiaci U13

Email: coachgrillmatej@gmail.com
Tel.: 0918 948 223

Michaela Sedláčková

Trénerka:
Staršie mini žiačky U12
Mladšie žiačky U13

Email: michaelasedlackova.5@gmail.com
Tel.: 0902 808 048

Miloš Procházka

Tréner:
Mladšie mini žiačky U11

Email: prochazkamilos@zoznam.sk
Tel.: 0903 488 001

Nina Dudonová

Asistentka trénera:
Mladšie žiačky U13

Email: nina.dudonova9@gmail.com
Tel.: 0915 666 062

Sarah Yasmin Zrayer

Asistentka trénera:
Mladšie žiačky U13
Staršie mini žiačky U12

Email: yasmin.zrayer@gmail.com
Tel.: 0951 009 857

Stanislava Henčeková

Trénerka:
Starší mini žiaci U12

Asistentka trénera:
Mladší mini žiaci U11

Email: shencekova11@gmail.com
Tel.: 0907 582 298